Czyszczenie rurociągów w wyrobiskach podziemnych


1.  Skrócenie czasu pracy pomp głównego odwadniania poprzez usunięcie osadu z rurociągów ssawnych. Ograniczenie czasu pompowania 1 pompy typu OW-250/10  o 1 h/dobę daje w skali roku oszczędność ok. 200 000 zł.

2.  Wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi remontami pomp poprzez stworzenie optymalnych warunków eksploatacyjnych

3.  W przypadku rurociągów Ppoż. poprawa wydajności  i zwiększenie bezpieczeństwa

4.  Rurociągi emulsyjne – zapewnienie wymaganej ilości medium dla obudów ścianowych.

5.  Klimatyzacja – poprawa parametrów pracy i osiągnięcie optymalnych warunków technicznych i ekonomicznych.