MILLENNIUM posiada nowoczesne wodne agregaty wysokociśnieniowe spalinowe i elektryczne w tym jedyny Polsce agregat 21HPDK800 posiadający wszelkie dopuszczenia do pracy w podziemnych zakładach górniczych. Są one w stanie wygenerować ciśnienie do 1200 bar, przy wydajności od 20 l/min do 36 l/min. Powyższe parametry pozwalają na oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń aż do odkrycia materiału rodzimego. Powstałe odpady  są poddawane utylizacji. Posiadamy zezwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Promień  zakresu  czyszczenia możliwy do uzyskania wynosi około 2 km od agregatu ciśnieniowego, co pozwala na pracę w strefach szczegółnie niebezpiecznych. Największą jednak korzyścią w przypadku czyszczenia rurociągów tłocznych, głównie w górnictwie, jest ogromna oszczędność kosztów energii. Osiągnięcie nominalnej średnicy pozwala na uzyskanie optymalnych parametów pracy pomp i skrócenie czasu pompowania a co za tym idzie, mniejsze koszty energii, które przy eksploatacji silników o dużej mocy są bardzo wysokie. Zapoznanie ze stopniem zabrudzenia rurociągów znajdujących się w wyrobiskach podziemnych oraz zapoznanie się z efektami czyszczenia jest możliwe w zakładce galeria.