an image

Zakres naszej działalności

- Czyszczenie wodą pod ciśnieniem do 1200 bar 

  obiektów komunalnych oraz przemysłowych

- Czyszczenie wszelkiego rodzaju  rurociągów 

  w zakresie średnic od 50 do 900mm

- Czyszczenie powierzni płaskich jak:

  konstrukcje wiaduktów, ekrany, mury oporowe

- Czyszczenie wnętrz zbiorników, łącznie ze zbiornikami

  znajdującymi  się w strefach zagrożenia wybuchem.  

- Usuwanie  w kostrukcjach betonowych skorodowanej 

  warstwy  betonu.